Voor onbeperkt wonen

Een groepswoning vraagt om speciale voorzieningen en een specifieke indeling afgestemd op de bewonersgroep. Dit geldt ook voor kleur, licht en akoestiek. Dit heeft een verregaande invloed op het programma van eisen, het ontwerp en het bestek. Aandacht voor deze details is bepalend voor een succesvol project. Vanuit deze invalshoek denk ik graag mee met architect, zorgverlener, bouwer en gebruiker.

Een praktijkvoorbeeld: De Busehoek

Een woning voor dertien verstandelijk gehandicapte bewoners. Hun ouders vroegen tijdens de ontwerpfase mijn deskundigheid om de plannen van de architect op praktische bruikbaarheid voor bewoners en zorgverleners te beoordelen. Ik heb geadviseerd van één naar twee leefgroepen over te gaan en de appartementen praktischer in te delen. Tevens bleek er te weinig bergruimte te zijn gepland. In de bestekfase heb ik de bouwplannen tot in detail mee voorbereid. Tijdens de bouw nam ik, namens De Busehoek deel in het bouwoverleg. Ook heb ik een kleurenplan gemaakt voor de gemeenschappelijke ruimten.

Met als resultaat: tevreden ouders en bewoners die zich thuis voelen in hun nieuwe woonomgeving.

© Aly Postma / 2010 terug   verder vormgeving mevrouwhoeven